Betingelser

Betingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle køb foretaget på drive in events hjemmeside.

 

Aftaleindgåelsen

Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når Drive in evetns har registreret betalingen (omtales herefter som sælger).

 

Levering

Billetter, gavekort og værdikuponer omtales herefter generelt som varen.

Når køb af varen er bekræftet af sælger ved levering af varen til købers enhed (som e-mail, sms eller på andet medie), vil kvittering for købet også være tilsendt køber pr. e-mail. Varen vil da kunne indløses hos sælger.

 

Gyldighed

Billetter, gavekort og værdikuponer er ihændehaverbeviser. Sælger kan ikke drages til ansvar for uretmæssig indløsning af varen.

 

Online betaling

Beløbet hæves på din konto, når varen er fremsendt jf. ovenfor.

Al kommunikation, vedrørende betaling, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

 

Gyldighed

Udstedte billetter er kun gyldige til den pågældende forestilling. Udstedte værdikuponer er gyldige i op til tolv måneder efter udstedelsen. Gavekort er gyldige i to år efter udstedelsesdatoen.

 

Refundering

Som udgangspunkt refunderes købte billetter kun ved aflysning af pågældende forestilling. Køb kan ved personligt fremmøde i Drive in bio Ballerup undtagelsesvis rekvirere billetter refunderet indtil 2 timer før forestillingens start – det er sælgers afgørelse om en forespørgsel om kreditering accepteres.

Såfremt varen/bevis bortkommer, kan ny rekvireres ved personlig henvendelse hos sælger. Varen udleveres kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

Eventuelle gebyrer refunderes ikke ved eventuel refundering af varen.

Varen kan ikke ombyttes til kontanter.

 

Ændring af varen

Varen kan ikke ændres, justeres eller byttes efter købets gennemførsel.

 

Reklamation

Alle reklamationer bedes rettes direkte til sælger.

 

Forbehold

Sælger tager forbehold for fejl i priser.